Welkom in het Huis van Het Kind Poperinge - Vleteren

Professioneel

Missie en visie


Missie


Het WELBEVINDEN (OFWEL WELZIJN) & GEZONDHEID van (aanstaande) gezinnen, gezinnen met kinderen en jongeren tot 24 jaar en opvoedingsverantwoordelijken in Poperinge-Vleteren bevorderen door DE KRACHTEN VAN ALLE ACTOREN die zich voor hen inzetten te bundelen in een sterk, breed en open netwerk.

Huis van het Kind besteedt een bijzondere aandacht aan MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE GEZINNEN.

Visie


EEN SAMENWERKINGSVERBAND EN NETWERK

Het Huis van het Kind Poperinge-Vleteren is een open en breed samenwerkingsverband van actoren die zich inzetten voor kinderen, jongeren, ouders en opvoedingsverantwoordelijken in Poperinge en Vleteren.

Partners en hun aanbod vormen de kern van Het huis.

Het Huis van het Kind verenigt en verbindt de partners.

“Door samen te werken, creëer je niet alleen meerwaarde voor anderen, maar ook voor jezelf.”

EEN AANBOD

Huis van het Kind bundelt het aanbod van de partners. Hierdoor kan het aanbod versterkt worden. Partners brengen eigen expertise in.

Het aanbod wordt op elkaar afgestemd. Het wordt afgestemd op de lokale noden en behoeften. Alsook werkt het hiaten weg.

Het aanbod is breed bekend en toegankelijk. Partners kennen elkaar en elkanders aanbod en verwijzen door waar nodig. We werken met één logo en huisstijl. Zo maken we duidelijk dat we naar buiten komen met verbonden en zichtbaar aanbod. Toch kan elke partner zijn eigenheid bewaren. Voor de toegankelijkheid hanteren we het analysekader van de 7 B’s. Dat wil zeggen dat het aanbod: bruikbaar, bekend, beschikbaar, betaalbaar, begrijpbaar, betrouwbaar en bereikbaar is.

Het proportioneel universalisme is als principe leidend bij het aanbod. Dit wil zeggen dat er een universeel basisaanbod is voor elk kind en voor elk gezin, met aansluitend en geïntegreerd een progressief aanbod voor gezinnen met specifieke behoeften. Het is essentieel dat het aanbod laagdrempelig is.

Aanbod kan worden geordend via de pijlers en levensdomeinen. Op de website wordt het aanbod ingedeeld naargelang de leeftijdsfase van de kinderen.

AANSPREEKPUNT EN GIDS

Het Huis van het Kind is hét aanspreekpunt voor ouders, kinderen en jongeren. Het is een (fysieke) plaats waar iedereen terecht kan met vragen over opgroeien en opvoeden. Huis van het Kind fungeert als gids en helpt de doelgroep de weg wijzen naar het aanbod.

STEM GEVEN

Geeft een stem aan kinderen, jongeren en ouders. Teneinde noden en behoeften te inventariseren maar ook de kwaliteit van het aanbod te verhogen. Hoe: dit kan door inspraak en participatie van de doelgroep.

KRACHTGERICHT EN NETWERKVERSTERKEND WERKEN

Solidariteit en sociale steun zijn in onze samenleving de meest beschermende factoren voor (kwetsbare) gezinnen. Daarom zetten we in op het versterken van het sociaal netwerk.

Kinderen, jongeren en hun ouders dienen hun mogelijkheden, hun krachten en sociale netwerk benutten, zodat ze zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven krijgen en behouden en veel voorkomende problemen die bij het normale opvoeden horen, zelf kunnen oplossen.

Doelgroep


Het Huis van het Kind richt zich op gezinnen in alle mogelijke vormen, en in het bijzonder op alle kinderen en jongeren, in om het even welke context.

Dus:

 • Alle kinderen en jongeren tot 24 jaar.
 • (aanstaande) ouders.
 • Andere significante opvoedingsfiguren, zoals grootouders …
 • Ook professionelen kunnen bij ons terecht. Alle actoren die zich in Poperinge en Vleteren inzetten voor het welbevinden en gezondheid van de doelgroep.

Heb je nog vragen? Wil je meer info? Mail dan naar huisvanhetkind@poperinge.be of bel naar 057/33 20 83

Netwerkpartners


Ben je als organisatie geïnteresseerd om deel te nemen aan één van de werkgroepen? Wens je graag meer uitleg over samenwerken? 

Neem dan contact op: huisvanhetkind@poperinge.be of 057 33 20 83

 

Nieuwsbrief


Huis van het Kind Poperinge-Vleteren stuurt een tweemaandelijkse nieuwsbrief met informatie over actuele thema’s, een overzicht van activiteiten in de regio, nieuwe projecten,…

Heb je zelf thema’s of ideeën voor de nieuwsbrief? Dan mag je deze mailen naar huisvanhetkind@poperinge.be

 

Pedagogisch materiaal

 

Huis van het Kind Poperinge-Vleteren heeft een aantal pedagogische spelen ter beschikking die gratis gebruikt mogen worden door de netwerkpartners.

Reserveren kan door te bellen of te mailen naar Huis van het Kind, het materiaal dient afgehaald te worden in Huis van het Kind, Vroonhof 6, tijdens de openingsuren:
- dinsdag van 14 u. tot 16 u.
- donderdag van 14 u. tot 17 u.
- vrijdag van 9 u. tot 12 u.
- zaterdag van 14 u. tot 16 u.
of op afspraak.

 • PestOog biedt via een speelse combinatie van kwartet, memory, vragen en doe-opdrachten een boeiende invalshoek om te praten en inzichten te verwerven over o.m. zwaarlijvigheid, fysieke beperkingen, sociale armoede, holebi, kansarmoede, ethnische afkomst, nieuw samengestelde gezinnen enz.
 • VlinderNet biedt jongeren van 9 tot 15 jaar (maar ook volwassenen) een speelse invalshoek om te praten over cyberpesten en veilig internet.
 • VlinderSlag is een uniek informatief spel rond het thema geweld en agressie voor jongeren van 9 tot 15 jaar.
 • JungleWeb Educatief: bordspel voor het hele gezin over veilig internet (uitgegeven door ChildFocus)
 • Lekkerbekjes is een belevingsgericht spel rond gezonde voeding en een gezonde levensstijl dat je als gezin kan spelen, maar het valt ook perfect te gebruiken in de klas of opvang.
 • De Roze Wolk: Het 'Roze Wolk' spel biedt de mogelijkheid om jongeren te sensibiliseren over de impact van een zwangerschap of een kind op hun jonge leven en dit aan de hand van kennisvragen en doe-opdrachten.
 • Bloosdoos (12+): Met de vragen en stellingen van Bloosdoos leren jongeren van 12 tot 18 jaar hun mening en gevoelens verwoorden over vriendschap, verliefdheid, relaties, intimiteit en seksualiteit. 
 • Taboe (12+): Durf jij te praten over relaties en seksualiteit? Dit spel daagt je uit met pittige woorden! Omschrijf zo goed mogelijk het te raden woord, zonder de verboden woorden te gebruiken. Welk team wint?
 • Oké?! (12+): Met het spel ‘Oké?!’ bespreek je het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag met jongeren van 12 tot 18 jaar aan de hand van diverse situaties, stellingen, doe-opdrachten en weetjes.
 • Buitenaardig (6+): Buitenaardig is een educatief spel over vriendschap en verliefdheid voor 6- tot 8-jarigen. Kinderen ontdekken vriendschap en verliefdheid door de ogen van het buitenaardse wezen Muk, en wisselen zo op een speelse manier ervaringen uit.
 • Ziggi is verliefd (9+): Ziggi is verliefd is een educatief spel voor 8- tot 10-jarigen over gevoelens, graag zien, het lichaam en seksualiteit. 
 • Ook in de bib is er heel wat pedagogisch materiaal aanwezig. Hier vind je alle info.


 

 

Perinataal netwerk

 

Het perinataal netwerk is een netwerk dat tot stand kwam door de samenwerking tussen Huis van het Kind Poperinge-Vleteren en Huis van het Kind Zorgregio Ieper.

Het perinataal netwerk richt zich op twee vlakken:

 1. Het netwerk dient bij te dragen tot de verbetering van lokale kinderarmoede. Concreet willen we de ontwikkelingskansen van kwetsbare kinderen verhogen door de toegankelijkheid van pre -en postnatale zorg te vergroten. 
 2. Afstemming bewerkstelligen tussen pre -en postnatale partners en deze partners ondersteunen in hun zoektocht naar toegankelijke hulp bij kwetsbare gezinnen.

Partners

Het Perinataal netwerk richt zich t.a.v. basismedewerkers/hulpverleners tot het diensthoofdengebied. Het netwerk richt zich naar die partners die werken met (kwetsbare) toekomstige ouders of ouders met kinderen tot 3 jaar.

Wie graag wil aansluiten op dit netwerk, mag een mail sturen naar huisvanhetkind@poperinge.be

Rechten voor gezinnen in Poperinge


Voor heel wat gezinnen is het niet altijd gemakkelijk om te weten waar je recht op hebt.

Stad Poperinge en het Sociaal Huis hebben in samenwerking met heel wat andere organisaties een overzicht gemaakt van de rechten voor gezinnen in Poperinge.

Alle rechten zijn opgemaakt per fiche die je gemakkelijk kan bekijken.

Heb je vragen over deze fiches? Neem gerust contact op: huisvanhetkind@poperinge.be of 057 33 20 83

GEZIN:

CULTUUR, VRIJE TIJD EN SPORT:

ONDERWIJS:

GEZONDHEID:

JUSTITIE EN JURIDISCHE HULP:

Rouwkoffers


Vrij CLB Westhoek, vestiging Poperinge, ontwikkelde rouwkoffers die afgestemd zijn op de leeftijd van kinderen en jongeren om hen op weg te helpen met verlies en verdriet. De rouwkoffer kan een hulpmiddel zijn om met kinderen en jongeren verlieservaringen bespreekbaar te maken. Het wil scholen, organisaties en jeugdbewegingen suggesties en ideeën aanbieden bij het omgaan met verdriet en verlies. Een goede begeleiding van rouwende kinderen kan ervoor zorgen dat ze niet geïsoleerd raken en geen vertraging oplopen in hun schoolloopbaan. 

De rouwkoffers werden met financiële steun van Huis van het Kind ontwikkeld. In de koffers vind je een selectie van aangepaste materialen over verlies en rouw zoals verhalen, poëzie, muziek, materiaal voor groepsgesprekken en inspiratie voor afscheidsmomenten. De samengestelde rouwkoffers kunnen ontleend worden in CLB Poperinge door alle scholen, jeugdbewegingen en partners van Huis van het Kind. De waarborg bedraagt 20 euro en de koffers kun je drie weken houden.

Neem contact op met het CLB voor meer informatie.

Subsidies voor organisaties

 

Het Huis van het Kind Poperinge-Vleteren wil activiteiten die kaderen binnen de doelstellingen van het Huis van het Kind financieel ondersteunen en stimuleren door een toelage te geven voor een welbepaalde activiteit.

Wie kan dit aanvragen?

De tussenkomst is bestemd voor een organisatie uit Poperinge en Vleteren die een activiteit organiseren die past binnen de 3 pijlers van het Huis van het Kind namelijk ontmoeting, preventieve gezondheidszorg of opvoedingsondersteuning.

De activiteit moet gericht zijn op gezinnen en kinderen in Poperinge en Vleteren

De activiteit moet voor iedere inwoner toegankelijk zijn, niet enkel voor de leden van de organiserende dienst.

Bij de bekendmaking van de activiteit moet het logo van het Huis van het Kind Poperinge-Vleteren vermeld worden.

Hoeveel kan je aanvragen?

Je kan maximum 200 € per activiteit aanvragen, met een maximum van de kostprijs van de activiteit.

Iedere partner die voldoet aan de voorwaarden heeft recht op 1 tussenkomst per kalenderjaar tot zolang het budget beschikbaar is.

Hoe kan je de subsidie aanvragen?

De organisatie richt een aanvraag tot tussenkomst voor een activiteit aan het Huis van het Kind. De organisatie doet dit via het aanvraagformulier.

Na de activiteit stuurt de aanvrager een evaluatieformulier op samen met alle bewijsstukken en het rekeningnummer waarop de subsidie gestort moet worden.

Alle aanvragen worden behandeld in volgorde van datum van ontvangst.

De aanvraag moet ingediend worden via huisvanhetkind@poperinge.be

De subsidie wordt uitbetaald op basis van het evaluatieformulier dat binnen de maand volgend op de activiteit moet ingediend worden.

HUIS VAN HET KIND POPERINGE-VLETEREN

Administratief adres: Veurnestraat 22
Fysiek adres: Vroonhof 6
8970 Poperinge
057 33 20 83 of 0471 24 14 28

huisvanhetkind@poperinge.be
huisvanhetkind@vleteren.be

hvhk wit logo

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN