Welkom in het Huis van Het Kind Poperinge - Vleteren

0 - 3 jaar

Babytheek Poperinge


Wat is een Babytheek?

Een Babytheek is een uitleendienst voor babyspullen. Eigenlijk een soort van bibliotheek voor spullen die een baby nodig heeft of de ouders gebruiken in de eerste 12 maanden na de geboorte.

Een Babytheek maakt kwalitatieve babyspullen toegankelijk door middel van een uitleensysteem. Jonge gezinnen die lid zijn van de Babytheek kunnen op een leuke en toegankelijke manier spullen ontlenen om te testen en te gebruiken om vervolgens weer terug te geven zodat iemand anders er iets aan heeft. 

Voor wie is de Babytheek?

Iedereen kan lid worden van de Babytheek.

De Babytheek is er voor ouders en grootouders, arm of rijk, nieuw samengestelde gezinnen of alleenstaanden, minimalisten en uitprobeerders, … Als lid heb je toegang tot heel wat kwalitatieve babyspullen!

Eén jaartje lidmaatschap kost je 20 €. Voor dit geld kan je tot maximum 4 stuks lenen, dit voor 6 maand en mogelijkheid om 1 x te verlengen.

Neem een kijkje op onze catalogus

Wanneer is de Babytheek open?

De Babytheek zal open zijn op donderdag van 14 u. tot 17 u., behalve op feestdagen.

Waar is de Babytheek?

De Babytheek kan je vinden in de ruilwinkel De Rupse, Vroonhof 6, Poperinge.

Reglement

Reglement Babytheek

Contact

nele.theunynck@poperinge.be of 057/33 20 83

Bibliotheek


De bibliotheek wil een warme ontmoetingsplaats zijn, met een ruim aanbod met voor elk wat wils.

Ieder lid kan boeken, tijdschriften, films, luisterboeken en gezelschapsspellen ontlenen.

Surfen kan je op de gratis wifi of je kan gebruik maken van publiekscomputers.

De bib heeft filialen in volgende dorpen: Roesbrugge, Watou, Reningelst, Proven, Krombeke, Oostvleteren en Woesten.

Contactgegevens:

Bibliotheek Poperinge
Veurnestraat 71, 8970 Poperinge
057 33 29 02 
bib@poperinge.be
https://poperinge.bibliotheek.be

Boekstart


Boekstart wil ouders met hun kleine kinderen laten genieten van boeken.

In de praktijk willen we ouders van jonge kinderen op verschillende momenten tijdens de voorschoolse leeftijd een boekenpakket en informatie over voorlezen en de bibliotheek cadeau doen. 

Zo kan Boekstart ouders aanmoedigen om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes én de bibliotheek te laten ontdekken.

Via het consultatiebureau van Kind en Gezin of via de bibliotheek krijg je op twee momenten vóór je peuter naar school gaat een boekenpakket en informatie over voorlezen en de bibliotheek. Zo ontdek je heel vroeg boekjes voor je baby én het aanbod in de bibliotheek.

Ook in Huis van het Kind kan je een boekenpakket krijgen.

Contactgegevens

Bibliotheek Poperinge
Veurnestraat 71, 8970 Poperinge
057 33 29 02
bib@poperinge.be
https://www.boekstart.be/

Kind en Gezin


Gezinsondersteuning met:

 • Medisch preventief aanbod (vaccinaties, gehoortest, oogtest,..)
 • Psycho-pedagogisch aanbod (ouderschap, opvoeding,…)
 • Sociaal aanbod

Via consulten, huisbezoeken, telefonische contacten
Op maat van het gezin (basisaanbod voor alle kinderen en hun ouders+ extra aanbod mogelijk)

Website:

Onze contactmomenten | Kind en Gezin

Kostprijs: 
Gratis

Contact
Mailadres: ieper@kindengezin.be

Wiegwijs is de verantwoordelijke partner bij het consultatiebureau voor infrastructuur, vrijwilligers en aanbod in de wachtruimte.

Wiegwijs vzw is door Kind en Gezin erkend als organisator van consultatiebureaus en inloopteams en werkt ook samen met lokale besturen.

Groei en leren


Zoek je een school voor je kindje? Dan kan je via de Onderwijskiezer een lijst vinden van alle scholen in Poperinge en Vleteren.

Eerste contactmoment CLB voor ouders en hun 1e kleuter

Op dit contactmoment onderzoeken de verpleegkundige of de arts van het CLB kleuters (uit de 1ste kleuterklas) en er is een individueel gesprek met de ouder(s) over je kleuter(s).    Er is, naast het medisch onderzoek, aandacht voor de gezinssituatie, leefgewoonten en welbevinden van het kind. 

De verpleegkundige onderzoekt: lengte, gewicht, zicht, gehoor.

De verpleegkundige of arts bekijkt de gezondheid, groei en ontwikkeling van de kleuter en schat risico’s in. Hij/zij bekijkt de medische voorgeschiedenis in het Kind en Gezin-dossier, de vaccinatiestatus,… en onderzoekt en bespreekt andere zaken op vraag van de ouders.    

Voor wie

Voor kleuters uit de eerste kleuterklas en hun ouders.

Hoe

Het CLB nodigt je uit voor dit contactmoment/onderzoek.  Op de school van je kind geven ze een brief mee met je kind.

Je krijgt als ouder ook een vragenlijst mee om in te vullen om het contactmoment/onderzoek voor te bereiden. 

Waar

Dit contactmoment/onderzoek vindt plaats in het CLB of op de school van je kleuter.

Wanneer

Tijdens het schooljaar, als je kind in de eerste kleuterklas zit

Prijs

Gratis

Meer informatie

Groeipakket


Elk kind dat in Vlaanderen woont, heeft recht op een eigen Groeipakket met financiële tegemoetkomingen. Zo draagt het Groeipakket zijn steentje bij in de kosten van de opvoeding. Gezinnen krijgen maximaal de kans om elk kind te laten groeien en zich zo optimaal mogelijk te ontplooien.

Schooltoelage

De schooltoeslag is een jaarlijkse steun voor gezinnen met schoolgaande kinderen en een laag inkomen.
Meestal kan je uitbetaler die schooltoeslag automatisch berekenen en betalen. Je moet er dan niets voor doen.

Alle info vind je hier

Alle info vind je hier: www.groeipakket.be

Heb je nog vragen over het groeipakket? Neem dan contact op met huisvanhetkind@poperinge.be of 057/33 20 83

Kinderopvang

Lokaal Loket Kinderopvang 

Wat?

 • Ben je op zoek naar opvang voor je baby? Kijk dan op Kinderopvangwijzer. Je vindt er een lijst met de verschillende opvanginitiatieven.
 • Wens je persoonlijke ondersteuning bij je zoektocht naar een gepaste opvang?
 • Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een attest inkomenstarief of wil je weten of je in aanmerking komt voor individueel verminderd tarief?

Contact?

Neem dan contact op met huisvanhetkind@poperinge.be of via 057/33 20 83

Mobiele Stokpop


Wat is het?

De Mobiele Stokpop is een speel-o-theek met speelgoed voor baby's, peuters, kleuters en kinderen.

De werking van de Mobiele Stokpop is opgesplitst in 3 delen:

 • Voor het uitlenen van speelgoed voor particulieren (gezelschapsspelletjes, puzzels, constructiemateriaal, fijne motoriek) kan je terecht in de bibliotheek
 • Voor het uitlenen van buitenspeelgoed, reuzenspelen, gocarts e.d. kan je, als inwoner van Poperinge, na reservatie, terecht in ruilwinkel De Rupse (catalogus).
 • Voor Poperingse verenigingen, organisaties, scholen, wijk- en straatcomités, speelstraten, nieuwjaarsrecepties... is er bijkomend de Speelbus.

Deze bus is gevuld met allerlei leuk speelgoed (gocarts, reuzenspelen, skeelers, springballen, circuskoffer,...). 

Contactgegevens

mobielestokpop@poperinge.be
057/33 20 83

Pamperbank


Wat is het?

Gezinnen met financiële moeilijkheden hebben recht op een pakketje van 25 pampers per maand per kind voor de prijs van 1 €.

Voor wie is het?

Gezinnen met financiële moeilijkheden uit Poperinge en Vleteren kunnen een verwijsbrief aanvragen via Kind en Gezin, OCMW Poperinge en OCMW Vleteren

Waar en wanneer?

De pamperpakketjes kunnen opgehaald worden in de ruilwinkel De Rupse op volgende momenten:

 • dinsdag van 14 u. tot 16 u.
 • donderdag van 14 u. tot 17 u.
 • vrijdag van 9 u. tot 12 u.
 • zaterdag van 14 u. tot 16 u.

Hoe kan je doneren?

Heel wat gezinnen hebben overschotjes van luiers liggen. Kinderen groeien immers snel uit de luiers, hebben regelmatig een grotere maat nodig of worden zindelijk. Heb jij overschotjes luiers liggen die je niet meer nodig hebt? Dan kan je die binnenbrengen op één van de inzamelpunten:

 • Sociaal Huis Poperinge
 • Consultatiebureau Kind en Gezin
 • IBO Hopsakee
 • Ruilwinkel De Rupse

Contactgegevens

nele.theunynck@poperinge.be
057/33 20 83

Ruilwinkel De Rupse


Wat is het?

De Rupse is een ruilwinkel waar iedereen terechtkan voor het ruilen van baby- en kinderkledij voor een groter maatje of speelgoed.
Je brengt gewassen, ongeschonden kledij naar de Rupse. Elk stuk dat je binnenbrengt, levert je een bepaald aantal jetons op. Je mag 15 stuks per keer binnenbrengen.
Met die jetons kan je volop shoppen in de winkel, dit kan onmiddellijk of bij een volgend bezoek.

In de winkel is een informatiehoekje voorzien met folders van organisatie en diensten. Bezoekers kunnen een babbeltje doen met de klanten of de medewerkers van de winkel.

Voor wie is het?

De winkel is voor iedereen toegankelijk.

Waar?

Vroonhof 6 – 8970 Poperinge

Wanneer?

 • Dinsdag: 14 u. tot 16 u.
 • Donderdag: 14 u. tot 17 u.
 • Vrijdag: 9 u. tot 12 u.
 • Zaterdag: 14 u. tot 16 u.

Reglement De Rupse

 Contactgegevens?

nele.theunynck@poperinge.be
057/33 20 83

Subsidies Voor Herbruikbare Luiers

Wat is het?

Een tussenkomst voor de aankoop van een pakket herbruikbare luiers en bijhorende benodigdheden (overbroekjes, inlegvellen, luierzakken).

De subsidie bedraagt 50 % van het aankoopbedrag, met een maximum van eenmalig 125 euro per kind.

Wie heeft er recht op?

De ouder(s) die de herbruikbare luiers aankoopt en die woont in Poperinge bij aankopen van de luiers.

Bij aankoop van het materiaal mag het kind maximum 3 jaar oud zijn.

De subsidie kan in schijven aangevraagd worden, als er verschillende kleinere aankopen gebeuren. Dan krijg je tussentijds sneller een kleiner subsidiebedrag terugbetaald.

Waar kun je hiervoor terecht?

Dienst Milieu Poperinge
Veurnestraat 22
8970 Poperinge
milieu@poperinge.be
057 34 62 80 en 057 34 62 84

Dienst Milieu Vleteren
Veurnestraat 4
8640 Oostvleteren
milieu@vleteren.be
057 40 93 28

Meer info?

https://www.poperinge.be/page.php?itemno=3271&lang=NL

Vragen over opvoeding

 

Kind en Gezin

Ouders met kinderen tot drie jaar kunnen met hun eigen verhaal en vragen over opvoeding terecht op het gratis spreekuur opvoedingsondersteuning. Wil je meer informatie over het spreekuur opvoedingsondersteuning of wil je meteen een afspraak maken? Neem dan contact op met Kind en Gezin.

Telefoon: 078 15 01 00

Meer info: https://www.kindengezin.be/nl en https://www.kindengezin.be/nl/kind-en-gezin-diensten/opvoedingsondersteuning

Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO)

 • Pedagogisch advies
  Opvoeden is een belangrijke taak in het dagelijkse leven van gezinnen. Heel vaak sta je er niet bewust bij stil. Soms lukt opvoeden goed, maar soms heb je twijfels en vragen.

Praten met iemand die naar je luistert kan steun geven.
Het spreekuur pedagogisch advies is er voor vaders, moeders, grootouders, plusouders … Kortom, voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprekspartner die luistert, ondersteunt, informeert en adviseert.

Samen gaan we op zoek naar een manier van omgaan met jouw opvoedingsvragen.We zoeken een oplossing die voor jou gepast lijkt.

Waarom?

   • Omdat je nood hebt aan steun
   • Omdat je wil horen hoe iemand anders zou omgaan met jouw opvoedingsvragen
   • Omdat je een aantal tips krijgt die opvoeden gemakkelijker maken
   • Omdat je je verhaal kan brengen
   • Omdat je je relatie met je kind kan verbeteren
   • Het spreekuur pedagogisch advies is gratis.
   • Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.
 • Rots en Water, weerbaarheidstrainingen
 • Individuele sociale vaardigheidstrainingen

Meer info

057 22 62 89 of mail naar osio@votjeugdhulp.be

1Gezin 1Plan AanZet

Het team van '1Gezin 1Plan' (1G1P) willen gezinnen versterken om zelf aan de slag te gaan met de vragen of zorgen die zij ervaren in hun gezinssituatie. Het aanbod is gratis, vrijwillig, kortdurend, laag-intensief en flexibel.

Aanmeldingen gebeuren telefonisch op het nummer:057/37 00 00

Dit kan telkens op volgende momenten:

 • maandag van 9u tot 12u
 • dinsdag van 9u tot 12u & van 13u tot 16u
 • donderdag van 9u tot 12u & van 13u tot 16u
 • vrijdag van 9u tot 12u

Contact: 057 37 00 00

Meer info: https://www.1g1pmiddenwvl.be/aanmeldingen 

Opvoedingslijn

Je kan de opvoedingslijn contacteren met al je vragen over opvoeding, groot en klein. Je blijft steeds anoniem en krijgt een persoonlijk antwoord van een deskundige. Ook als opvoeder, groot- of stiefouder, kan je bij hen terecht.

Telefonisch bereikbaar: 078 15 00 10

 • maandag van 10u tot 13u & van 14u tot 17u
 • dinsdag van 10u tot 13u & van 14u tot 17u
 • donderdag van 10u tot 13u, van 14u tot 17u & van 19u tot 21u
 • vrijdag van 10u tot 13u & van 14u tot 17u

opvoedingslijn@groeimee.be

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG)

Het CKG richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar in al hun diversiteit (met bijzondere aandacht voor 0-6 jarigen). Heb je een hulpvraag omdat het opvoedingsgebeuren voor ouder en/of kind vastloopt of dreigt vast te lopen? Wij bieden een tijdelijk hulpaanbod met perspectief op verandering.

Website: https://www.ckg.be/ 

Zindelijkheid


Op het potje gaan is een belangrijke stap voor een kind. Met Huis van het Kind willen we correcte informatie geven over het zindelijk worden van je peuter. 

Dit doen we door het verspreiden van een infoboekje met heel wat informatie en tips over de zindelijkheidstraining. Deze infoboekjes vind je bij heel wat diensten (o.a. Kind en Gezin, IBO Hopsakee, Sociaal Huis, kinderopvanginitiatieven, scholen, ruilwinkel,…). 

We organiseren ook 2 keer per jaar een infoavond in samenwerking met Kind en Gezin. De data vind je op onze kalender.

Ondersteuning bij kinderen met een beperking

 • De Lovie
  De Lovie vzw biedt ondersteuning aan kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen.
  Afhankelijk van de vraag zijn verschillende ondersteuningsvormen mogelijk alsook combinaties met mantelzorg, thuiszorg of andere organisaties. Ook de duur kan sterk variëren: van even op adem komen of tijdelijke praktische hulp tot langdurige ondersteuning.

  Voor meer informatie, neem een kijkje op de website of contacteer hen via socialedienst@delovie.be of op het tel. nr. 057 334 965.

 • Vzw Victor
  Vzw Victor biedt ambulante mobiele opvoedingsondersteuning aan voor personen met autisme en hun gezin uit de provincie West-Vlaanderen.

  https://www.vzwvictor.be/

 • Vzw Start West-Vlaanderen
  Start West-Vlaanderen biedt mobiele begeleiding in de ganse provincie West–Vlaanderen. Dit is een RTH-dienst, dit wil zeggen dat de hulpverlening rechtstreeks toegankelijk is. Hun deskundigheid ligt bij kinderen met een ontwikkelingsvertraging, personen met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende diagnoses: ASS, ADHD, GES…

  Start West-Vlaanderen | Thuisbegeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen (startwestvlaanderen.be)

 • Gezin en Handicap

  Als je te horen krijgt dat je kindje een handicap heeft of als je vermoedt dat er met je kind iets aan de hand is, brengt dit heel wat emoties met zich mee. Je voelt je ontredderd, verdrietig, machteloos, … . Niet alleen moet je deze boodschap een plaats geven in je leven. Je moet ook nog je weg proberen te vinden in het complexe landschap van diagnostiek, zorg, ondersteuning, sociale maatregelen, … En je moet al snel een aantal, soms fundamentele, keuzes maken.
  Er is vooral nood aan correcte en heldere informatie over de handicap van je kind, sociale maatregelen, ondersteunende diensten en organisaties én contacten met andere ouders om te leren van hun ervaring.
  Zo creëerden we een Wolkenmap, waarmee we ouders die nog niet zo lang geconfronteerd werden met de handicap van hun kind wat op weg willen helpen. In onze beleving van die ‘eerste momenten’ overschaduwd een donkere wolk, in min of meerdere mate, de roze wolk die je ervaart als ouder. Rond deze roze en donkere wolken plaatsten wij vele andere wolken waarmee wel telkens een thema, een zorg waarmee je als ouder van een kind met een (vermoeden van handicap) te maken krijgt in de verf zetten. Achter elk thema vind je massa’s informatie, ervaringen van ouders én tips.

  Een goede raad. Pak niet alles ineens aan! Deze wolkenmap geeft je een overzicht en bied je de kans om een en ander wat te plaatsen. Focus je op één of slechts een paar aspecten Pak deze eerst aan en zet pas een volgende stap als je er klaar voor bent. Stap voor stap ga je ook vooruit. Door te klikken op een wolk vind je informatie over dat thema.

HUIS VAN HET KIND POPERINGE-VLETEREN

Administratief adres: Veurnestraat 22
Fysiek adres: Vroonhof 6
8970 Poperinge
057 33 20 83 of 0471 24 14 28

huisvanhetkind@poperinge.be
huisvanhetkind@vleteren.be

hvhk wit logo

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN