Welkom in het Huis van Het Kind Poperinge - Vleteren

3 - 12 jaar

Bibliotheek


De bibliotheek wil een warme ontmoetingsplaats zijn, met een ruim aanbod met voor elk wat wils.

Ieder lid kan boeken, tijdschriften, films, luisterboeken en gezelschapsspellen ontlenen.

Surfen kan je op de gratis wifi of je kan gebruik maken van publiekscomputers.

De bib heeft filialen in volgende dorpen: Roesbrugge, Watou, Reningelst, Proven, Krombeke, Oostvleteren en Woesten.

Contactgegevens:

Bibliotheek Poperinge
Veurnestraat 71, 8970 Poperinge
057 33 29 02 
bib@poperinge.be
https://poperinge.bibliotheek.be

CLB


Als er tijdens de onderwijsloopbaan van je kind problemen opduiken, staat het CLB klaar om te helpen. Of het nu gaat over leermoeilijkheden, gevoelens, gedrag, gezondheid of studie- en beroepskeuzes, samen met jou zoeken ze naar oplossingen.

https://www.vrijclb.be/vrij-clb-westhoek

https://clbconnect.be (voor GO De Ster en Secundaire Freinetschool)

Wist je dat zowel ouders als kinderen ook bij de CLB-chat terecht kunnen met vragen?

De Katrol


Contactgegevens

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren

https://dekatrol.org/

Ankerfiguur

Angelique Engelrelst
0476 86 47 29 – 057 46 96 06
angelique@vleteren.be

IBO Hopsakee - buitenschoolse kinderopvang in Poperinge


Het Initiatief Buitenschoolse opvang Hopsakee (IBO) biedt kwalitatieve opvang voor en na school, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties.

Het voorziet in een uitgebreid spelaanbod dat aansluit bij de sociale, emotionele, fysische en psychische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

https://www.poperinge.be/hopsakee

Ferm – buitenschoolse kinderopvang in Vleteren


Ferm richt zich als initiatief voor Buitenschoolse Kinderopvang tot alle kinderen van het basisonderwijs (kleuter en lagere school). Ouders die een goede opvang zoeken voor hun kinderen, kunnen bij Ferm terecht voor en na de school, op woensdagnamiddagen, snipper- en vakantiedagen.


https://www.vleteren.be/kinderopvang

Groeipakket


Het Groeipakket is het geheel van gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid voorziet op maat van elk kind in elk gezin.

Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt het gezinnen ondersteuning bij de kosten van de opvoeding van kinderen.

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt sinds 1 januari 2019 een Groeipakket.

Meer informatie: www.groeipakket.be

Mobiele Stokpop


Wat is het?

De Mobiele Stokpop is een speel-o-theek met speelgoed voor baby's, peuters, kleuters en kinderen.

De werking van de Mobiele Stokpop is opgesplitst in 3 delen:

 • Voor het uitlenen van speelgoed voor particulieren (gezelschapsspelletjes, puzzels, constructiemateriaal, fijne motoriek) kan je terecht in de bibliotheek.
 • Voor het uitlenen van buitenspeelgoed, reuzenspelen, gocarts e.d. kan je, als inwoner van Poperinge, na reservatie, terecht in ruilwinkel De Rupse (catalogus).
 • Voor Poperingse verenigingen, organisaties, scholen, wijk- en straatcomités, speelstraten, nieuwjaarsrecepties... is er bijkomend de Speelbus.

Deze bus is gevuld met allerlei leuk speelgoed (gocarts, reuzenspelen, skeelers, springballen, circuskoffer,...). 

 

Contactgegevens

mobielestokpop@poperinge.be
057/33 20 83

Kunstacademie


Bij de Kunstacademie kan je terecht voor heel wat verschillende opleidingen: Beeld, Muziek, Woord en Dans.

https://kunstacademiepoperinge.be/

Ondersteuning bij kinderen met een beperking

 • De Lovie
  De Lovie vzw biedt ondersteuning aan kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en volwassenen.
  Afhankelijk van de vraag zijn verschillende ondersteuningsvormen mogelijk alsook combinaties met mantelzorg, thuiszorg of andere organisaties. Ook de duur kan sterk variëren: van even op adem komen of tijdelijke praktische hulp tot langdurige ondersteuning.

  Voor meer informatie, neem een kijkje op de website of contacteer hen via socialedienst@delovie.be of op het tel. nr. 057 334 965.

 • Vzw Victor
  Vzw Victor biedt ambulante mobiele opvoedingsondersteuning aan voor personen met autisme en hun gezin uit de provincie West-Vlaanderen.

  https://www.vzwvictor.be/

 • Vzw Start West-Vlaanderen

  Start West-Vlaanderen biedt mobiele begeleiding in de ganse provincie West–Vlaanderen. Dit is een RTH-dienst, dit wil zeggen dat de hulpverlening rechtstreeks toegankelijk is. Hun deskundigheid ligt bij kinderen met een ontwikkelingsvertraging, personen met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende diagnoses: ASS, ADHD, GES…

  Start West-Vlaanderen | Thuisbegeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen

 • Gezin en Handicap

  Als je te horen krijgt dat je kindje een handicap heeft of als je vermoedt dat er met je kind iets aan de hand is, brengt dit heel wat emoties met zich mee. Je voelt je ontredderd, verdrietig, machteloos, … . Niet alleen moet je deze boodschap een plaats geven in je leven. Je moet ook nog je weg proberen te vinden in het complexe landschap van diagnostiek, zorg, ondersteuning, sociale maatregelen, … En je moet al snel een aantal, soms fundamentele, keuzes maken.
  Er is vooral nood aan correcte en heldere informatie over de handicap van je kind, sociale maatregelen, ondersteunende diensten en organisaties én contacten met andere ouders om te leren van hun ervaring.
  Zo creëerden we een Wolkenmap, waarmee we ouders die nog niet zo lang geconfronteerd werden met de handicap van hun kind wat op weg willen helpen. In onze beleving van die ‘eerste momenten’ overschaduwd een donkere wolk, in min of meerdere mate, de roze wolk die je ervaart als ouder. Rond deze roze en donkere wolken plaatsten wij vele andere wolken waarmee wel telkens een thema, een zorg waarmee je als ouder van een kind met een (vermoeden van handicap) te maken krijgt in de verf zetten. Achter elk thema vind je massa’s informatie, ervaringen van ouders én tips.

  Een goede raad. Pak niet alles ineens aan! Deze wolkenmap geeft je een overzicht en bied je de kans om een en ander wat te plaatsen. Focus je op één of slechts een paar aspecten Pak deze eerst aan en zet pas een volgende stap als je er klaar voor bent. Stap voor stap ga je ook vooruit. Door te klikken op een wolk vind je informatie over dat thema.

Pamperbank


Wat is het?

Gezinnen met financiële moeilijkheden hebben recht op een pakketje van 25 pampers per maand per kind voor de prijs van 1 €.

Voor wie is het?

Gezinnen met financiële moeilijkheden uit Poperinge en Vleteren kunnen een verwijsbrief aanvragen via Kind en Gezin, OCMW Poperinge en OCMW Vleteren

Waar en wanneer?

De pamperpakketjes kunnen opgehaald worden in de ruilwinkel De Rupse op volgende momenten:

 • dinsdag van 14 u. tot 16 u.
 • donderdag van 14 u. tot 17 u.
 • vrijdag van 9 u. tot 12 u.
 • zaterdag van 14 u. tot 16 u.

Hoe kan je doneren?

Heel wat gezinnen hebben overschotjes van luiers liggen. Kinderen groeien immers snel uit de luiers, hebben regelmatig een grotere maat nodig of worden zindelijk. Heb jij overschotjes luiers liggen die je niet meer nodig hebt? Dan kan je die binnenbrengen op één van de inzamelpunten:

 • Sociaal Huis Poperinge
 • Consultatiebureau Kind en Gezin
 • IBO Hopsakee
 • Ruilwinkel De Rupse

Contactgegevens

nele.theunynck@poperinge.be
057/33 20 83

Popsjot


Popsjot is de naam waaronder Stad Poperinge activiteiten organiseert voor kinderen vanaf 4 jaar en dit in alle schoolvakanties!

Tijdens de krokus-, paas-, zomer-, herfst-, en kerstvakantie kunnen de kinderen op verschillende plaatsen in Poperinge terecht voor kampen, dagactiviteiten of halve dagactiviteiten. Het Popsjotprogramma kan vanalles zijn: knutselen, koken, een uitstap naar een pretpark, meewerken op een boerderij, duiken in het archief, ... Ook heel wat sporten staan op het programma: voetballen, baseball, gevechtsporten, kliminitiaties, ... Kortom: Popsjot zorgt voor heel wat plezier tijdens de schoolvakanties!

www.popsjot.be

Psychologische hulp bij kinderen

 • Kinderen en jongeren die worstelen met verlies, rouw, emotionele pijn, een trauma of groeiprocessen kunnen terecht bij de eerstelijnspsycholoog voor kinderen en jongeren in het Sociaal Huis.
  Een afspraak maken kan via volgend telefoonnummer: 057 37 00 00
  Meer info

 • Jongeren kunnen ook terecht bij TEJO (therapeuten voor jongeren), waar je tijdens de openingsuren zo kan binnenlopen. Deze dienstverlening is gratis.
  Boomgaardstraat 17
  8900 Ieper
  info.ieper@tejo.be
  0470 01 05 05
  https://tejo.be/tejo-ieper

 • CGG LARGO
  Het centrum voor geestelijke gezondheidszorg Largo biedt hulp aan kinderen waar jullie zich als ouder (of school) zorgen maken om een kind. Vaak is het een verandering in gedrag of gewoontes die ervoor zorgen dat jullie hulp zoeken.
  Meer info

  Er zijn ook heel wat privé-initiatieven waar je terecht kan met je kinderen.

   

Ruilwinkel De Rupse


Wat is het?

De Rupse is een ruilwinkel waar iedereen terechtkan voor het ruilen van baby- en kinderkledij voor een groter maatje of speelgoed.
Je brengt gewassen, ongeschonden kledij naar de Rupse. Elk stuk dat je binnenbrengt, levert je een bepaald aantal jetons op. Je mag 15 stuks per keer binnenbrengen.
Met die jetons kan je volop shoppen in de winkel, dit kan onmiddellijk of bij een volgend bezoek.

In de winkel is een informatiehoekje voorzien met folders van organisatie en diensten. Bezoekers kunnen een babbeltje doen met de klanten of de medewerkers van de winkel.

Voor wie is het?

De winkel is voor iedereen toegankelijk.

Waar?

Vroonhof 6 – 8970 Poperinge

Wanneer?

 • Dinsdag: 14 u. tot 16 u.
 • Donderdag: 14 u. tot 17 u.
 • Vrijdag: 9 u. tot 12 u.
 • Zaterdag: 14 u. tot 16 u.

Reglement De Rupse

 Contactgegevens?

nele.theunynck@poperinge.be
057/33 20 83

 

Speelpleinwerking Poperinge


In Poperinge zijn er acht speelpleinwerkingen die tijdens de paas- en of zomervakantie de kinderen een leuke speeltijd bezorgen.

https://www.popsjot.be/speelpleinwerking

 

Speelpleinwerking Vleteren


‘t Ravottertje is een gemeentelijke Speelpleinwerking in Vleteren voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

https://www.vleteren.be/vrije-tijd/jeugd/speelplein-t-ravottertje

 

Sport in Poperinge en Vleteren


In Poperinge en Vleteren is er een groot sportaanbod voor kinderen en jongeren. Neem een kijkje op de website en ontdek alles!

https://www.poperinge.be/sportaanbod
https://www.vleteren.be/vrije-tijd/sport/sportclubs-in-vleteren

 

Vragen over opvoeding


Iedereen die grote en/of kleine kinderen opvoedt, zit wel eens met vragen, twijfels, zorgen. Waar kan je terecht?

Ouders Steunen in Opvoeden (OSiO)

 • Pedagogisch advies
  Opvoeden is een belangrijke taak in het dagelijkse leven van gezinnen. Heel vaak sta je er niet bewust bij stil. Soms lukt opvoeden goed, maar soms heb je twijfels en vragen.

Praten met iemand die naar je luistert kan steun geven.
Het spreekuur pedagogisch advies is er voor vaders, moeders, grootouders, plusouders … Kortom, voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprekspartner die luistert, ondersteunt, informeert en adviseert.

Samen gaan we op zoek naar een manier van omgaan met jouw opvoedingsvragen.We zoeken een oplossing die voor jou gepast lijkt.

Waarom?

   • Omdat je nood hebt aan steun
   • Omdat je wil horen hoe iemand anders zou omgaan met jouw opvoedingsvragen
   • Omdat je een aantal tips krijgt die opvoeden gemakkelijker maken
   • Omdat je je verhaal kan brengen
   • Omdat je je relatie met je kind kan verbeteren
   • Het spreekuur pedagogisch advies is gratis.
   • Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.
 • Rots en Water, weerbaarheidstrainingen
 • Individuele sociale vaardigheidstrainingen

Meer info

057 22 62 89 of mail naar osio@votjeugdhulp.be

Online

Mobiele Stokpop


Wat is het?

De Mobiele Stokpop is een speel-o-theek met speelgoed voor baby's, peuters, kleuters en kinderen.

De werking van de Mobiele Stokpop is opgesplitst in 3 delen:

 • Voor het uitlenen van speelgoed voor particulieren (gezelschapsspelletjes, puzzels, constructiemateriaal, fijne motoriek) kan je terecht in de bibliotheek.
 • Voor het uitlenen van buitenspeelgoed, reuzenspelen, gocarts e.d. kan je, als inwoner van Poperinge, na reservatie, terecht in ruilwinkel De Rupse (catalogus).
 • Voor Poperingse verenigingen, organisaties, scholen, wijk- en straatcomités, speelstraten, nieuwjaarsrecepties... is er bijkomend de Speelbus.

Deze bus is gevuld met allerlei leuk speelgoed (gocarts, reuzenspelen, skeelers, springballen, circuskoffer,...). 

 

Contactgegevens

mobielestokpop@poperinge.be
057/33 20 83

HUIS VAN HET KIND POPERINGE-VLETEREN

Administratief adres: Veurnestraat 22
Fysiek adres: Vroonhof 6
8970 Poperinge
057 33 20 83 of 0471 24 14 28

huisvanhetkind@poperinge.be
huisvanhetkind@vleteren.be

hvhk wit logo

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN